”Det är en glädjens dag för regeringen”, sade en centerpartist i tv när ”pigavdraget” offentliggjordes, eller mer korrekt uttryckt skattelättnader för hushållsnära tjänster.

Den rätta beteckningen är att Sverige legaliserar skattetjuvarnas betalning av svarta löner genom ett eget regelverk som knappast blev godkänt i lagrådet. Förutsättningen är dock att man lämnar korrekt underlag för bedömning och inte fortsätter på den inslagna vägen inom juridiska granskningen när Europadomstolen grundluras i ärendet om icke organiserad arbetskraft.

Hur man använder den avtalslösa arbetskraften och vilka arbeten som ger skatteavdrag ställer en större kvällstidning upp med information om. Något förkortat har du avdrag för det vardagliga i ett hem som städning, tvätt, disk samt milersättning när du skjutsar dina barn till och från dagis, samt på fritiden när de skall till fotbollsträning eller söndagsskolan. (Dock ej taxi, som endast förbehålls statministern).

Husägarna får hjälp med snöskottning med betoning på vinterhalvåret och sommardtid häck- och gräsklippning. Detta gäller både för hemmet och sommarstugan. Ligger sommarstugan utanför kommungränsen så bör det bli dubbelt skatteavdrag enligt gällande skattelagstiftning.

Som yrkesverksam målare under femtio år sålde jag min arbetskraft som anställd med ett kollektivavtal med god utdelning både för mig och min familj samt arbetsgivaren. De senare bevisas när nästa generation fortsätter som arbetsgivare trots kostnader utöver den rena lönen som arbetsmarknadsavgifter, försäkringar och kostnader för semester och pension.

Det var denna systemförändring inom svensk arbetsmarknad som gladde centerpartiets minister tv-sändningen, och för en återgång till Ivar Lo:s statarsamhälle.

Göran Bergqvist
Pensionär