NY BOK. Franz Kafka, George Orwell, Amos Oz, Robert Musil, Jorge Luis Borges… Man tänker på en massa annat man läst medan man läser Victor Klemperer. LTI (Lingua Tertii Imperii); Tredje rikets språk; en filologs anteckningsbok är i själva verket ett så litterärt verk att det mer känns som en roman än det det utger sig för att vara, det vill säga en undersökning av nazismens språk(miss)bruk, styrt med järnhand av Josef Goebbels, sanktionerat av Det Tyska Folket.

Klemperer, juden som blivit protestant, kämpar i motvind. Han är en ensam mentalt frisk Don Quijote i en värld där alla – en efter en – förvandlas till väderkvarnar. Man behöver inte alls läsa LTI som ett historiskt dokument om hur hemskt det var i Tyskland en gång i tiden för över 60 år sedan.

Intelligent analys av massindoktrinering

Som en intelligent analys av propagandans och massindoktrineringens iskalla logik – barbarifieringens mekanismer – är nästan varenda språklig iakttagelse Klemperer gjorde på 1940-talet lika giltig, tillämpbar i dag, på språket i massmedia, i reklamen, inom politiken.

Den lärde filologen, kännaren av den franska upplysningen skulle förmodligen gråtit blod om han tvingats genomlida en enda helt vanlig svensk (eller tysk eller amerikansk) tv-kväll år 2007.

Jag nämnde Borges ovan. Då är det främst novellen ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” jag tänker på, i vilken en fiktiv fantasivärld blir allt mer verklig genom en sorts litterär sabotageverksamhet. Enligt Klemperer annekterade nazisterna neutrala tyska ord och började använda dem annorlunda.

Förkärlek till vaga, slappa ord

Några favoriter var ”fanatisk” och ord som började på förledet ”folk-”. Över huvud taget hade de en förkärlek till vaga, slappa ord som egentligen inte sa särskilt mycket alls, men som fick någon sorts känslomässig mening för massorna när bankades in genom så många upprepningar att allt motstånd från det mänskliga förnuftet bröts ner.

Och eftersom dessa ord och förvanskade begrepp fortfarande finns kvar och används, i tyskan och översatta till andra språk, lever också rester av Tredje riket vidare inbäddat i språket (i alla talakter och i alla texter), omöjligt att utplåna.

Det är uppenbart att det inte bara var v-raketteknologin amerikanarna övertog från Nazityskland, även retoriken, manipulerandet av ordens betydelser och sättet att säga dem på studerades med intresse och efterapades på andra sidan Atlanten. Enligt Klemperer var det förstås just inflytandet från amerikansk kultur som en gång gjort Goebbels och dennes gelikar så vulgära.

Jan Hoff
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen