Förhandlingarna inom handeln går i morgon, fredag, in i ett intensivt skede.
– Bägge parter är överens om att ge järnet fredag, lördag och söndag, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Enligt Handelsanställdas förbund finns det en rimlig chans att helgens förhandlingar räcker för att få till stånd ett avtal. Chanserna är större än motsatsen, tror Tommy Tillgren. Enligt honom har arbetsgivarparten Svensk Handel visat förståelse för hur LO:s koncept med jämställdhetspotter ska fungera.

Det är den stora knäckfrågan. För utan jämställdhetsprofil kan Handels, med 68 procent kvinnor, inte teckna avtal. När LO nu inte bara har ett gemensamt mål om att minska löneskillnaderna mellan könen, utan också en teknisk konstruktion för detta, känner Handels förhandlingsdelegation ett stort ansvar att leva upp till förväntningarna:

– Nu är vi först framme i spåret. Nu gäller det att köra det här i hamn, säger Tommy Tillgren.

Också av betydelse
För även om teknikavtalet lägger normen för den fortsatta avtalsrörelsen blir detaljhandelsavtalet en norm för kvinnolöner.

– Så vitt jag vet är det inget annat kvinnodominerat avtalsområde som är så här långt fram, säger han. 

Han känner ett stort stöd från LO-förbunden och säger att även om IF Metall inte har använt själva konstruktionen så har de utnyttjat jämställdhetspottens löneutrymme. Dessutom är skillnaden stor jämfört med 2001 och 2004 i fråga om tjänstemannaförbundens syn på jämställda löner. Nu är frågan viktig för hela befolkningen, anser han.

Efter ett uppehåll i dag, torsdag, då Handels genomför ett planerat förbundsstyrelse möte och Svensk Handel ett styrelsemöte, tar förhandlingarna fart i morgon.

– Vi har börjat prata pengar, säger Tommy Tillgren, åtta veckor efter att Handels avtalssekreterare John Haataja talat om ”det värsta budet på evigheter” och två veckor efter Svensk Handels bud på 6,6 procent under tre år.

Lön, ob och heltid
Sedan dess har parterna närmat sig varandra genom diskussioner i smågrupper om bland annat säkerhet, arbetstid och skiftavtal. De stora delegationerna har träffats i början av veckan. De två största stötestenarna förutom lönen är ob-tillägget och rätten till heltid.

Arbetsgivaren vill flytta starten för obekväm arbetstid från klockan 18 till klockan 20 på vardagar. Där finns inget annat mandat från medlemmarna än ett blankt nej, vidhåller Tommy Tillgren.

För att öka antalet tillsvidareanställda på heltid kräver Handels att andelen visstidsanställd och inhyrd personal begränsas till tio procent. I den frågan har förhandlingarna inte lett till några öppningar.

Nuvarande avtal inom detalj- och partihandeln (butik och lager) löper ut den 31 mars. Handels har beredskap för en strejk i påsk och för att den ska inledas på skärtorsdagen måste varslet läggas senast den 27 mars. Arbetsgivarna vill inte kommentera förhandlingsläget.

FAKTA: Nu fortsätter avtalsrörelsen
• IF Metall samt Skogs och trä var först ut att skriva under några av arbetsmarknadens 500 avtal som löper ut i år.
• Handels tar nu över ledartröjan i årets avtalsrörelse som totalt berör drygt 2,8 miljoner anställda. Handelsavtalen går ut den 31 mars.
• Industriförbunden Livs och Pappers går också in på upploppet. 30.000 respektive 19.000 har avtal som löper ut den 31 mars.
• Samma slutdatum har Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko.
• Fastighets har två stora avtal som går ut den 31 mars och den 31 maj.
• Hotell- och restaurang har tid på sig till den 30 april.
• Grafikerna kan vänta till den 31 maj.
• Kommunals avtal löper ut den 30 juni.
• Musikerna har ett antal olika avtal under året. Och Transport kommer igen nästa år.

FAKTA: Krav och bud i handeln
Handels kräver en lönehöjning på 955 kronor i detaljhandeln och på 860 kronor i partihandeln. Höjda minimilöner med 1.055 respektive 960 kronor i månaden. Svensk Handels bud ger omkring 350 kronor mer i månaden.