I sommar blir det tuffare tag mot de arbetslösa.

Redan första dagen utan jobb måste de acceptera jobb inom andra yrken. De måste också vara beredda att flytta till andra städer för att få jobb, annars blir de av med a-kassan, enligt det förslag regeringen i dag, torsdag, lämnat över till riksdagen.

Dagens regler om att arbetssökande har rätt att begränsa sitt sökande de första 100 dagarna tas därmed bort.

Även möjligheten att få a-kasseperioden förlängd försvinner i sommar. I stället ska de arbetslösa föras över till den nya jobb- och utvecklingsgarantin efter 300 dagar, eller efter 450 dagar för den med barn under 18 år. Ersättningsnivån sänks då till 65 procent.

Vad jobb- och utvecklingsgarantin ska innehålla är fortfarande oklart. Regeringen arbetar vidare med frågan under våren.

– Det handlar om individuell coachning, handledning, handlingsplaner och annat, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, till Ekot i Sveriges Radio.

Det slutgiltiga beslutet ska nu fattas av riksdagen. Förändringarna börjar gälla från och med den 2 juli i år.