Facken är kraftigt emot öppningsklausuler som öppnar för dåliga lokala uppgörelser. Men Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvist skrockar.

– Gruvarbetarna är med i IF Metall och de vill ha en egen norm för att de tycker att deras förhållanden är så speciella. Det är precis det som är öppningsklausuler. De kanske inte är ett sådant sattyg som facken framställt dem som.

Han säger att ett centralt avtal måste bygga på minsta gemensamma nämnare för att kunna omfatta företag som går både bra och dåligt. Visserligen finns redan i dag en ventil uppåt – det är möjligt att förbättra det centrala avtalet i lokala förhandlingar. Öppningsklausuler är en ventil nedåt – en möjlighet att försämra avtalet lokalt.

I avtalsrörelsen har arbetsgivarna inte fått något gehör för sitt krav om öppningsklausuler.

– På teknikavtalet har vi löst problemet med att företag har olika bärkraft genom att dela upp lönepåslaget i en pott och en årlig löneöversyn.

Om gruvarbetarna skulle få gehör för sitt krav att sätta stopp för alla hittills gjorda uppgörelser skulle hela systemet raseras, tror Karl Olof Stenqvist. Något helt nytt, som bygger på lokala överenskommelser, skulle födas.