IF Metall har just antagit den fortsatta inriktningen på det pågående förbundsstyrelsemötet. Den är en rekommendation till avtalsrådet, som har möte i morgon, torsdag.

Inriktningen handlar om att skriva under de preliminära uppgörelserna för teknik-, kemi-, allokemi- samt stål- och metallområdena och för det gemensamma metallavtalet.

– Vi får väl se hur IF Metalls förslag ser ut, säger Bengt Huldt, vd för gruvarbetsgivarna. Han kan absolut inte tänka sig en uppgörelse, som kostar mer än de andra accepterade avtalen.

Däremot är det lite oklart hur gruvförhandlingarna ska fortsätta. Bengt Huldt anser att de måste ske i de opartiska ordförandenas regi. Men den opartiske ordföranden Gunnar Högberg har tidigare sagt till LO-Tidningen att det finns ett slutbud och att det gäller fortfarande. Det är dock det budet som Gruvs förhandlingsdelegation sagt nej till.

För IF Metall är nu den formella gången att förbundsstyrelsen ger en rekommendation till avtalsrådet i morgon, torsdag. Avtalsrådet fattar beslut om hur de preliminära avtalen ska hanteras. Beslutet är rådgivande för förbundsstyrelsen, som kan skriva på avtal och begära fortsatta förhandlingar.