Fackets förhandlingsledare för det lilla gemensamma metallavtalet, Darko Davidovic, är nöjd. Vi kan inte misslyckas, säger han. Vi har inte gått med på några inskränkningar eller försämringar.

Avtalsområdet är litet men växer snabbt. 2004 omfattade det 3.000 medlemmar i IF Metall och nu gäller det för 5.000 personer. Det  är ett slags teknikavtal i miniformat där många små metallföretag, bland annat en hel del aluminiumföretag, ingår.

FAKTA: Gemensamma metallavtalet
Parter: IF Metall och Industri- och kemigruppen.
Omfattar: 5.000 arbetare.
Löptid: Tre år från 1 april i år.
Lönerna höjs totalt med: 9,6 procent plus 0,6 procent till pensioner.
Individgaranti/Generell löneökning: Pottpåslag om 3,5, 3,3 och 2,8 procent.
Lägsta lönen: Fyra nya lägstalöner, som höjs med mellan 2.000 och 3.580 kronor under avtalsperioden.
Lokala förhandlingar: Om potten, där hälften går generellt om de lokala parterna inte kommer överens.
Arbetstiden: Elva timmars dygnsvila inskrivet och hela arbetstiden avtalsreglerad.
Övrigt: Löneprinciper, ramavtal om stress samt kompensation för nationaldagen.