Erland Olauson anser inte att LO-förbunden ska ta ställning till om industrifackens avtal kan vara norm för andra avtal. Det är LO:s egna avtalskrav som gäller.

– Men oavsett vad vi tycker får de nya avtalen en normerande roll, säger LO:s avtalssekreterare.

Arbetsgivarna på område efter område lär hänvisa till de första industriavtalen som normen i de förhandlingar som följer.

Men det enda tillfället Erland Olauson kan tänka sig ta ställning till de nya avtalen som norm är om något LO-förbund begär sympatiåtgärder. För att ta ställning till stödaktioner behövs någon form av måttstock.

”Kan inte vara dåligt”
Erland Olauson vill ogärna recensera industrifackens avtal. Han säger dock att om ett fack uppnår 87 procent av det gemensamt fastställda lönekravet kan det inte vara dåligt. Dessutom konstaterar han att det har skett ett trendbrott när det gäller lägstalönerna. Gapet mellan utgående löner och avtalens lägstalöner kommer att minska.

– Industrifacken har gjort det som de sa att de skulle göra.

Han har svårt att säga om avvägningspunkten är rätt för tidsbegränsade anställningar. Det är en försämring jämfört med tidigare avtal, men bättre än den kommande lagändringen.

Utvidgningen av omställningsförsäkringen till att gälla även sjuka hänskjuts av industrins parter till en arbetsgrupp.

– LO kommer att begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringen, säger Erland Olauson.

Fortsatt jämställdhet
På två områden kan IF Metalls och Skogs- och träfackets nya överenskommelser inte på något vis vara väg ledande för de andra LO-förbunden, enligt LO:s avtalssekreterare. Det gäller jämställdhetspott och betalningen för de nya pensionerna.

– Jämställdhetspotten är inte bortnormerad bara för att de först slutna avtalen inte innehåller någon sådan pott. Dessutom godtar industrifacken att de andra LO-förbunden lyfter fram jämställdhetspotten utöver de andra lönekraven, säger Erland Olauson.

Pensionerna kostar
Han säger också att avräkningen för pensionskostnaderna i de nya avtalen inte på något vis är normerande.

Facken accepterar att ett nytt pensionssystem kostar pengar, men det ser olika ut och kostnaderna är olika.