Ramen för Pappersavtalet är 10,2 procent på tre år. Det är åtminstone den bild facket fått efter sin första träff med de opartiska ordförandena efter att några av industriavtalen blivit klara.

Opo på detta första Pappersmöte var Gunnar Högberg och Göte Larsson.

– Det är svårt att förvänta sig något mer och det kan vi leva med, men vi vill inte räkna av för pensionerna som de andra gjort. Dessutom finns det andra frågor som måste lösas, säger Matts Jutterström på Pappers.

Bland de övriga kraven finns att konflikträtten ska finnas kvar tills lön och arbetstid reglerats i lokala förhandlingar. Där finns också förbud mot inhyrning när uppsagda har återanställningsrätt. Pappers vill också ha arbetstidsförkortning, utbildning för bolagsstyrelserepresentanter och regler för facklig introduktion.

Det finska Pappersfacket har just varit på besök och försäkrat att de stödjer sina svenska fackliga kollegor.