Ända in i det sista var ställningstagandet i IF Metalls avtalsdelegation för stål och metall ovisst. Delegationen kallade på sin motpart för att få garantier för att det kommer att vara möjligt att få extra lönepåslag lokalt i nya lönesystem.

FAKTA: Stål- och metallavtalet
Parter: IF Metall och Stål- och metallarbetsgivarförbundet.
Omfattar: 23.000 arbetare.
Löptid: 1 april i år till sista mars 2010.
Lönerna höjs totalt med: 9,6 procent plus 0,2 procent per år till pensionerna.
Individgaranti/Generell löneökning: Ingen individgaranti, potter på 780 kronor de första 13 månaderna, 620 kronor under följande 11 månader och 700 kronor sista året.
Lägsta lönen: Sex olika lägstalöner i avtalet. Lägsta lägstalönen för vuxna är 13.524 kronor per månad. Alla lägstalöner höjs med 700 kronor första året, därefter 700 kronor och sista året med 3,1 procent.
Lokala förhandlingar: Framför allt om potten och utvecklandet av lönesystem som kan ge ”effektivare löneökningar”.
Arbetstiden: EU-direktivet om elva timmars dygnsvila inskrivet.
Övrigt: Full lön i 14 dagar efter arbetsolycksfall. Nationaldagskompensation och en lång rad arbetsgrupper om bland annat omställningsförsäkring för sjuka.