I dagens penningvärde går din månadslön i snitt upp med knappt 10 000 kronor under ditt yrkesliv. Om du är man vill säga. Är du kvinna blir löneökningen bara drygt 5.000 kronor. Och är du ung kvinna och arbetare kommer din lön relativt sett till och med att sjunka.

Att äldre med större kunskaper och längre erfarenhet har högre lön tycker många är rimligt. Men det gäller inte alla, visar LO-Tidningens undersökning. För män inom landstingen är skillnaden störst. Män i åldern 60–64 år har hela 22.100 kronor mer i månadslön än män som är 18–24 år. För kvinnorna skiljer det bara 5.800 kronor.

I åldersgruppen 25–29 år har större delen av en årskull gått ut på arbetsmarknaden. Jämfört med gruppen 60–64 år blir skillnaden nu mindre, men fortfarande tjänar de äldre 16.500 kronor mer. För kvinnorna är skillnaden nu bara 2.700 kronor.

Ingen blir kvar
Den stora könsskillnaden i framtida löneutveckling inom landstingen beror enligt tidigare kartläggningar inte på att löneskillnaderna är stora inom samma yrke. En orsak är i stället att de lägre betalda landstingsjobben för män oftare fungerar som genomgångsyrken innan de tar klivet över till andra mer lönsamma jobb. En annan orsak är att de yrken som männen väljer inom landstinget har en bättre löneutveckling över tid.

– Man kan också se att männen oftare tar andra uppdrag som ger en bättre löneutveckling, säger Eva Wåhlgren på Kommunals sektion på Huddinge sjukhus.

Bland kvinnor är skillnaden dock liten mellan åldersgrupperna, oavsett sektor. Den sektor som har mest sammanpressad lönestruktur är arbetare i privat sektor, både när det gäller män och kvinnor. Äldre kvinnor har här till och med en något lägre månadslön än unga kvinnor. En orsak är att unga kvinnor jobbar mer på obekväma tider. De äldre får därmed en lägre månadslön trots att grundlönen är högre.

Hos tjänstemän i privat sektor har äldre män 8.900 kronor mer i månaden än män i åldersgruppen 25–29 år, men även här är kvinnornas löneutveckling betydligt sämre. Kommunernas löner uppvisar samma mönster som för tjänstemän.

Hur ska då unga kvinnor få en lika bra löneutveckling som männen?
Att satsa mer på utbildning är svårt. Kvinnor har redan en längre utbildning än männen, enligt Statistiska centralbyrån. Valet av yrke har stor betydelse. Rent statistiskt bör kvinnor också satsa på ett statligt jobb, där lönen har utvecklats bäst för äldre kvinnor. Skillnaden är här hela 4.400 kronor jämfört med gruppen 20–25 år. Men inte heller i staten kommer kvinnor upp till mer än knappt hälften av vad männen kan förvänta sig i löneökningar.

Ett mönster i offentliga sektorer är att löneskillnaden mellan unga och äldre är större när man jämför grundlön än den faktiskt utgående månadslönen. Det beror på att yngre jobbar mer på helger och nätter än de äldre. Därmed får de också större tillägg utöver grundlön än vad de äldre har. I privat sektor är förhållandet det motsatta, tilläggen utöver grundlönen är större för de äldre, utom för kvinnliga arbetare.

FAKTA: Så mycket mer tjänar de äldre än de yngre
Siffrorna gäller heltidslöner och anger löneskillnaden mellan den äldre åldersgruppen och den yngre.

< td>2.000*

Kommuner:   Skillnad i månadslön: Skillnad i grundlön:
60-64 åringar jämfört med 18-24-åringar män 8.100 9.400
  kvinnor 4.400 5.700
  totalt 5.200 6.600
       
60-64 åringar jämfört med 25-29- åringar män 5.900 6.800
  kvinnor 2.700 3.300
  totalt 3.400 4.100
       
Landsting:      
60-64-åringar jämfört med 18-24-åringar män 22.100 22.300
  kvinnor 5.800 6.700
  totalt 9.000 9.800
       
60-64-åringar jämfört med 25-29-åringar män 16.500 16.900
  kvinnor 2.700 3.300
  totalt 5.300 5.900
       
Staten:      
60-64-åringar jämfört med 18-24-åringar män 10.800 11.500
  kvinnor 6.300 6.600
  totalt 8.500 9.000
       
60-64-åringar jämfört med 25-29-åringar män 9.900 11.500
  kvinnor 4.200 6.600
  totalt 7.200 9.000
       
Privat sektor, arbetare:      
60-64-åringar jämfört med 18-24-åringar män 2.400 2.200*
  kvinnor 1.000 1.200*
  totalt 2.200
       
60-64-åringar jämfört med 25-29-åringar män 500 400*
  kvinnor -100 100*
  totalt 400  300*
       
Privat sektor, tjänstemän:      
60-64-åringar jämfört med 18-24-åringar män 14.500 13.700
  kvinnor 6.500  6.200
  totalt 11.300 10.700
       
60-64-åringar jämfört med 25-29-åringar män 8.900 8.500
  kvinnor 2.800 2.700
  totalt 6.600  6.200
       
Hela ekonomin:      
55-64-åringar jämfört med 18-24-åringar** män 9.600 10.000
  kvinnor 5.100 6.300
  totalt 7.300 8.200
       
*Beräknat på annan grunddata.      
** Obs! Beräknat på annan  åldersdelning.      

Statistikkälla: SCB och egna beräkningar.

Läs också: nyhetsartikeln ”Kvinnoyrkena måste värderas högre”