Gruvs förhandlingsdelegation åker hem nu på fredagsmorgonen. Det nekande svaret till slutbudet är definitivt.

I Stål och metalls förhandlingsdelegation är läget fortfarande ovisst. Diskussionerna fortsätter på förmiddagen. Från IF Metalls övriga fyra delegationer är svaret ja till slutbudet från de opartiska ordförandena, enligt uppgifter till LO-Tidningen.

–  Vi följer bara avtalsrådets beslut. Det ska vara ett ettårigt avtal och vi ska ha underjordstillägg, säger Harry Rantakyrö, ordförande för Gruvtolvan och ledamot i Gruvs förhandlingsdelegation.

Han säger att det är märkligt med ett centralt gruvavtal som inte har några skrivningar om underjordstillägg. Det finns bara i lokala
överenskommelser.

I slutbudet har dock gruvarbetarna fått gehör för att avtalet ska öppna för lokala lönepåslag utöver det centrala avtalet.