Ersättningen för nattjobb höjs i sågverk och träindustrin. I det nya sågverksavtalet regleras också tidsbegränsade anställningar. Det blir fritt fram för arbetsgivarna att visstidsanställa i upp till tolv månader.

– Visst finns en risk för att detta missbrukas, säger Per-Olof Sjöö, Skogs- och träfackets avtalssekreterare. Men vi vet att ny lagstiftning är på gång, som innebär att 24 månaders visstidsanställning blir tillåten. Från den synpunkten är avtalet en förstärkning av anställningsskyddet.

FAKTA: Träindustriavtalet
Parter: Skogs- och träfacket och Trä- och möbelindustriförbundet
Omfattar:
22.000 anställda i träindustrin.
Löptid: 1 april 2007 till 31 mars 2010.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent under de tre åren, varav 0,48 procent går åt för att bekosta bättre avtalspension. Resten används för att höja lönerna med 3,5 procent från 1 april år 2007, 3,1 procent år 2008 och 3,1 procent år 2009.
Individgaranti/generell löneökning: 50 procent av löneökningarna. Det betyder att timlönen höjs med 2:06 kronor för alla från 1 april i år. 2008 är den generella löneökningen 1:89 kronor i timmen och 2009 blir den 1:95.
Lägsta lönen: Höjs kraftigare än lönerna i stort. Den 1 april höjs den för ”övriga arbetare” från 88:55 till 92:70. År 2008 till 96:50 och 2009 till 100:40.
Lokala förhandlingar: Från 1 april 2007 bidrar varje anställd med 2:06 kronor i timmen till en pott som fördelas i lokala förhandlingar. 1 april 2008 byggs potten upp av 1;89 kronor i timmen från varje anställd, 1 april 2009 blir det 1:95 kronor per anställd.
Arbetstiden: Ingen förändring.
Övrigt: 1 april 2009 införs ett särskilt ob-tillägg för nattarbete klockan 00.00 – 05.00. Tillägget är 32,45 procent av lönen.

FAKTA: Sågverksavtalet
Parter:
Skogs- och träfacket och Skogsindustrierna
Omfattar: 9.000 anställda i sågverksindustrin.
Löptid: 1 april 2007 till 31 mars 2010.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent under de tre åren, varav 0,75 procent används för att bekosta bättre avtalspension. Resten används för att höja lönerna med 3,4 procent från 1 april 2007, 3,05 procent 2008 och 3,0 procent 2009.
Individgaranti/generell löneökning: 55 procent av löneökningarna. Det betyder att timlönen höjs för alla med 2:26 kronor i timmen från 1 april i år, 2:10 kronor den 1 april 2008 och 2:13 kronor den 1 april 2009.
Lägsta lönen: Höjs från dagens 88:88 kronor i timmen till 93:08 från 1 april i år. 1 april 2008 blir lägsta lönen 96:98 kronor i timmen, 1 april 2009 blir den 100:93 kronor i timmen.
Lokala förhandlingar: Från 1 april 2007 bidrar varje anställd med 1:85 kronor i timmen till en pott som fördelas i lokala förhandlingar. 1 april 2008 tillförs potten 1:72 kronor per timme för varje anställd, 1 april 2009 blir det 1:74 kronor.
Arbetstiden: Ingen förändring.
Övrigt: 1 april 2007 införs ett särskilt ob-tillägg för nattarbete klockan 22.00 – 06.00. Tillägget är 28 procent av lönen. Avtalet reglerar tidsbegränsade anställningar. Sådana tillåts generellt i upp till tolv månader. Efter överenskommelse med facket lokalt kan visstidsanställningen utökas med ytterligare sex månader.