Det spelar ingen roll hur gammal man är, huvudsaken är att man gör ett bra jobb. Skicklighet är den lönefaktor som ska märkas mest i plånboken, enligt svenska folket.

Ofta tjänar de äldre på en arbetsplats mer än sina yngre kollegor, men det är ingen självklarhet att det ska vara så, enligt LO:s undersökning Röster om facket och jobbet.

När LO lät Statistiska centralbyrån fråga drygt 8.000 löntagare om vad som ska påverka lönesättningen kom ålder på sista plats. Bara 27 procent av LO-medlemmarna tycker att åldern är en viktig eller mycket viktig faktor för lönens storlek. Bland akademiker och tjänstemän var andelen ännu lägre, 20 respektive 22 procent.

Att man är skicklig i sitt arbete är den faktor som flest tycker ska synas i lönekuvertet.  Över 90 procent av alla tillfrågade tycker att yrkesskicklighet ska betala sig. Även om ålder i sig bedöms som ointressant kommer både lång tid i yrket och bred erfarenhet från arbetslivet högt upp på LO-medlemmarnas lista, då drygt 70 procent tycker att faktorerna är viktiga för lönen.

Däremot är det inte lika självklart för svenska folket att lång utbildning ska ge högre lön. Bara hälften av LO-medlemmarna tycker att utbildningens längd är viktig. Motsvarande siffra är 54 procent för tjänstemännen och 65 procent för akademikerna. Förutom personliga faktorer bör även arbetets art vägas in i lönen.  Dålig arbetsmiljö och arbeten som är tunga fysiskt och psykiskt bör ge mer betalt, enligt svenska folket.

FAKTA: Faktorer som anses viktiga för lönen
LO, TCO- och Sacomedlemmar om vilka faktorer som är viktigast för lönen.

  LO-medlemmar TCO-medlemmar Saco-medlemmar
Yrkesskicklighet 89% 95% 97%
År i yrket 73% 67% 63%
Arbetslivserfarenhet 72% 73% 63%
År på arbetsplatsen 56% 37% 27%
Utbildning 50% 54% 65%
Ålder 27% 22% 20%

Ladda ner: LO:s rapport "Röster om facket 2" i pdf-format