Allt färre använder Svensk Kassaservice och verksamheten har därmed blivit dyr. Internet och brevgiro ligger till stor del bakom förändringen. I dag, fredag blev det helt klart att Kassaservice läggs ner.

– Vi är positiva till att ta emot den verksamheten under förutsättning att säkerheten håller samma nivå som tidigare, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

I en proposition som regeringen i dag, fredag, överlämnade till riksdagen föreslås att Svensk Kassaservice läggs ned och att staten i stället åläggs att tillhandahålla grundläggande betaltjänster.

I första hand innebär detta ett ansvar för att övervaka marknaden. På landsbygden kan staten själv behöva träda in som aktör. Post- och telestyrelsen kommer att sköta upphandlingen.

Frågan har diskuterats under den pågående avtalsrörelsen inom handeln. I veckan utsågs en partgemensam grupp som ska behandla frågor om säkerheten kring ett övertagande av Svensk Kassaservice tidigare tjänster.

För det kommer att krävas en hel del förberedelser och anpassningar, som inte blir billiga, anser Handels, som helst ser att stora etablerade kedjor tar över verksamheten.

– Att bara inplantera tjänsten i butikerna utan extra säkerhet – det säger vi blankt nej till, säger Tommy Tillgren.

Tanken bakom den gemensamma arbetsgruppen är att enas kring ett regelverk som bygger på samma höga säkerhetstänkande som finns inom nuvarande verksamhet.