Pensionsförhandlingarna kan börja igen.

– Vi sätter igång direkt, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

– Det är klart att det har stor betydelse för en kommande pensionsuppgörelse att ett antal avtalsområden nu är i hamn. Och att avtalen bygger på den skiss till pensionsuppgörelse som vi redan har med Svenskt Näringsliv.

Före valborg
I de avtal som nu är klara för stora medlemsgrupper i IF Metall och Skogs- och träfacket har parterna förutsatt att en pensionsuppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv sluts inom kort. Förbundsparterna förbinder sig att anta det kommande pensionsavtalet. I Skogs- och träfackets fall sägs dessutom uttryckligen att löneavtalen faller om en uppgörelse om pensionerna inte skulle vara klar före den 30 april i år.

LO och Svenskt Näringsliv är i princip överens om hur avtalspensionen ska förbättras. I dag betalar arbetsgivaren in en avgift motsvarande 3,5 procent av den anställdes lön till pensionen. I fortsättningen ska avgiften bli 4,5 procent på lönen upp till ett visst tak (28.700 kronor i månaden) och hela 30 procent på lönedelar ovanför taket. Pensionsavgifterna höjs stegvis.

Svenskt Näringsliv har krävt treåriga löneavtal för att gå med på det nya pensionsavtalet, ett villkor som nu uppfyllts.

En del av kostnaden för de höjda pensionsavgifterna betalas genom att de anställda ska börja tjäna in avtalspension först från 25 års ålder, inte från 21 år som hittills.

Kostar olika
Resten av kostnaden tas ur ramen för löneökningar under de kommande tre åren.

Kostnaden för bättre pensioner är olika hög på olika avtalsområden. Det beror framför allt på hur många anställda i respektive bransch som har lön ovanför taket, och alltså får del av den extra höga pensionsavgiften.

För exempelvis träindustrin är kostnaden 0,48 procent (så mycket av de 10,2 procenten används alltså för förbättrade pensioner). I sågverksavtalet är kostnaden 0,75 procent, mest därför att så många sågverksarbetare har skiftgång och därmed lön ovanför taket.