Industrins löneökningar är för stora, och kan inte gälla som riktmärke för andra branscher, enligt Almega. Även arbetsgivarorganisationen Svensk Handel är oroad över nivåerna i den nya industriuppgörelsen.

I dag, fredag, godkände IF Metall uppgörelsen med Teknikföretagen. Det nya Teknikavtalet ger löneökningar på sammanlagt 9,6 procent under tre år. Tanken är att avtalet ska fungera som riktmärke för alla andra branscher där avtalsförhandlingarna nu går in i slutspurten. Men arbetsgivarna inom tjänstesektorn gör tummen ner.

– Det är på tok för dyrt för kunna gälla som märke i våra branscher, säger Jonas Milton på Almega.

Hinner inte med
Han säger att industriavtalet nu spelat ut sin roll som lönemärke, eftersom tjänstesektorn som helhet inte klarar löneökningstakten i avtalet.

– Inom många industriföretag är lönerna bara en liten del av de totala kostnaderna, inom tjänsteföretagen är det tvärt om. Det är ett jätteproblem att industrin lägger märket så högt. Det fungerar kollosalt dåligt för oss.

Även arbetsgivarna inom handeln är oroade över lönenivåerna i Teknikavtalet.

– Företagsekonomiskt kan nog företagen klara av nivån, men frågan är om det inte nationalekonomiskt är för högt för Sverige, meddelar Svensk Handels vd Dag Klackenberg via sin pressekreterare Margareta Ternell.

Höjer tempot
Dag Klackenberg är ändå glad att industrin nått en uppgörelse så att handeln kan gå vidare med sina egna förhandlingar. Även Almega lägger nu i en extra växel i förhandlingarna, men det kan ändå dröja innan det blir några resultat, enligt Jonas Milton.

– Vi måste ompröva mycket som vi jobbat med hittills, eftersom vi räknat med att använda industrin som märke. De här orimliga nivåerna skapar merarbete och risken är att våra avtal försenas, säger han.