De flesta unga européer tjänar inte egna pengar. Den allra viktigaste förklaringen är att de studerar. I genomsnitt står över hälften av de unga utanför arbetsmarknaden, fler kvinnor än män.

Eurostat, EU:s statistikbyrå, har undersökt hur vanligt det är att personer i åldrarna 15 till 24 år inte tjänar egna pengar – och därmed står utanför arbetsmarknaden. Studier är den absolut viktigaste orsaken till att 52 procent av unga män och 58 procent av kvinnorna stod utanför arbetsmarknaden 2005. Det ger tillsammans 30,9 miljoner personer i de då 25 EU-länderna.

Men det finns intressanta skillnader mellan länderna. I Litauen står 71 procent av de unga utanför arbetsmarknaden. De är betydligt fler än Islands 26 procent och Nederländernas 29 procent. Skillnaden beror inte på att de studerar längre tid i Litauen, utan på att unga i Island och Nederländerna jobbar samtidigt som de studerar och därmed tjänar egna pengar.

I Sverige är fler unga ute på arbetsmarknaden jämfört med snittet i de 25 EU-länderna. En förklaring kan vara att många blandar studier och arbete även i Sverige. För både män och kvinnor under 25 år är studier den huvudsakliga förklaringen till att inte tjäna egna pengar. För 3 procent av de unga kvinnorna är dock familjeskäl förklaringen. Flest kvinnor anger familjeskäl i det nya medlemslandet Bulgarien och i de baltiska länderna.

– Jag ser inträdet i arbetslivet som en integrering i vuxenlivet. Därmed blir människor vuxna senare i livet jämfört med tidigare i hela Europa, säger Ulla Arnell, docent i sociologi vid Arbetslivsinstitutet.

1976 arbetade 50 procent av alla mellan 16 och 19 år i Sverige. I dag är de 10 procent. När Ulla Arnell i sin forskning intervjuat gymnasieungdomar om deras möte med arbetslivet fick hon svaret: ”I arbetslivet är det allvar. Då kan man inte komma för sent.”

– Mötet med arbetslivet betyder mycket för uppfattningen om sig själv eftersom reglerna är olika jämfört med i skolan.

Läs också: hela listan med statistik på Eurostats hemsida