/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2007/krantz12.jpg
Mari-Anne Krantz och Ulf Bengtsson

Sif och Sveriges Ingenjörer svarade ja till medlarnas bud  och skev därmed under ett treårsavtal.

– Jag känner mig ganska nöjd, avtalet innebär reallöneökningar för våra medlemmar, säger Sifs ordförande Mari-Anne Krantz.

FAKTA: Teknikavtalet
Parter:
Teknikarbetsgivarna och Sif samt Sveriges Ingenjörer
Omfattar: Cirka 150.000 tjänstemän och ingenjörer.
Löptid: Tre år och årliga höjningar 1 april varje år.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent – 3,7 (2007), 3,5 (2008), 3,0 (2009).
Individgaranti: 707 kronor (07/08) och 362 kronor 2009.
Lägsta lönen: Höjs med 1.400 kronor från och med 1 april 2008.
Övrigt: Betald föräldraledighet utökas från tre till fyra månader. Samt kompensation för den arbetstidsförlängning som blev resultatet av att Nationaldagen blev helgdag i stället för Annandag Pingst.