Målet för Sveriges elproduktion bör vara att bli helt fri från koldioxid. Framtida investeringar i ny kärnkraft bör inte uteslutas, enligt LO:s nya energipolitiska program.

I måndags tog LO:s styrelse ett nytt energipolitiskt program med inriktningen att klimat- och energipolitik måste samordnas. Beroendet av fossila bränslen bör avvecklas helt inom boendet och minska kraftigt inom transportsektorn.

I jämförelse med LO:s förra energiprogram från början av 1990-talet finns ingen satsning på kolkondenskraft med. Inte heller en utbyggnad av de fyra orörda älvarna som skyddas av miljölagstiftningen.

Har ändrat sig
– LO anser inte längre att den lagstiftningen ska ändras, säger Sven Nyberg, ombudsman.

Vattenkraften är därmed ingen avgörande lösning på framtida elbehov, något LO som tidigare trodde. Mer kontroversiellt är att LO inte utesluter att nya kärnkraftverk byggs. Klimatfrågan tas som intäkt för att inte utesluta kärnkraften.

– Säkerheten är emellertid viktig. Därför föreslås en särskild säkerhetsavgift. Samtidigt är det inget primärt mål för LO att peka på vilka kraftslag som ska finnas utan att garantera elförsörjningen, säger Sven Nyberg.

Måste prioritera
Målet för LO är en gemensam elpolitik för de nordiska länderna. Den ska bygga på nationell och nordisk självförsörjning. Överföring av energi via utlandskablar ska underordnas kravet på hög självförsörjning. Nordisk elförsörjning bör bygga på vindkraft, uppgradering av vattenkraft, kraftverk baserade på biobränsle samt finsk kärnkraft.

Utsläppshandeln inom EU bör stramas upp så att den premierar energieffektiva anläggningar. Som det är nu delas utsläppsrätter ut utifrån gamla utsläppsnivåer. Likvärdiga anläggningar borde få lika många utsläppsrätter så att de effektiva får fler över, anser Sven Nyberg. LO slår också fast att elmarknadens avreglering misslyckats när det gäller priskonkurrens.

FAKTA: EU:s klimatpolitik
EU-länderna har tagit första steget mot en gemensam klimat- och energipolitik. På toppmötet den 8 till 9 mars beslöt regeringscheferna att koldi­oxidutsläppen ska minska med 20 procent fram till år 2020 och att 20 procent av energiproduktionen ska komma från förnybara källor. Samtidigt ska energikonsumtionen minska med 20 procent genom en mer effektiv användning.