Det blir ett slutbud under torsdagen i de segdragna förhandlingarna inom industrin, enligt Benne Lantz, opartisk ordförande inom teknikföretagen. Men samtliga 16 områden som varit indragna i intensiva förhandlingar de senaste veckorna får inte slutbud att fundera över.

De opartiska ordförandena har istället valt ut ett mindre antal områden i första omgången, men Benne Lantz vill inte kommentera vilka det gäller.

För IF Metall har det så här långt handlat om sex avtalsområden, för Skogs & Trä två och för Sif och Sveriges Ingenjörer har det gällt fyra avtalsområden vardera.

Benne Lantz kan inte i kväll ange exakt tidpunkt när slutbuden överlämnas eller hur lång svarstid parterna får till sitt förfogande. Det avgörs under fortsatta överläggningar under kvällen.