LO kritiserar EU-kommissionens grönbok om arbetsrätten.

Meningen med grönboken är att starta en debatt om hur en modern arbetsrätt ska vara utformad för att nå målen i Lissabonstrategin om att EU år 2010 ska vara den mest konkurrenskraftiga delen av världen.

Utmaningen är att kombinera större flexibilitet med trygghet för alla, enligt kommissionen.

LO anser att grönbokens resonemang mer handlar om flexibilitet för företagen.

Mest för individer
Kritik riktas också mot att grönboken främst handlar om den individuella arbetsrätten. Parternas vilja att förhandla har stor betydelse för att flexibilitet ska kunna kombineras med trygghet, anser LO i sitt svar som togs av styrelsen i måndags.

EU bör fokusera på åtgärder som syftar till att öka skyddet för dem med otrygga jobb. 25 procent av arbetskraften i EU-länderna arbetar i bemanningsföretag och på olika typer av tillfälliga kontrakt.

En åtgärd är att införa ett direktiv om bemanningsföretag, betonar LO.

Hur ökas tillgången till utbildning och främjas rörligheten uppåt? undrar kommissionen.

Svensk modell
Ett första steg är en lag som gör det möjligt att vara ledig för utbildning, svarar LO. Arbetsgivaren ska vara ansvarig för att bekosta studierna om de är nödvändiga för arbetet. Annars måste den anställde acceptera en lägre ersättning.

LO ser gärna ett direktiv på EU-nivå som ger huvudentreprenören ansvar för underentreprenören. Det är ett effektivt sätt för att få bukt med missbruk av arbetskraften.

Ett slag slås också för att övervakningen av löner och arbetsvillkor bäst sköts av fackföreningarna, som i Danmark och Sverige. EU-reglerna får inte stoppa dem från att göra sitt jobb.