Teknikföretagens Karl Olof Stenqvist konstaterar att arbetsgivarnas intresse att sluta en pensionsuppgörelse om det blir ett kort avtal är betydligt lägre. Samtidigt säger han att det inte går att tvinga fram ett långt avtal.

Parterna måste komma överens, och om den fackliga sidan inte går med på treåriga avtal får förhandlarna prata om en kortare uppgörelse.

– Ett ettårigt avtal är dock en panikåtgärd, som inte ger riktlinjer för den övriga arbetsmarknaden. Det strider också mot tankarna i industriavtalet, som går ut på långa och stabila uppgörelser, säger han.

Industriavtalet har funnits i tio år och under den tiden har tre treåriga avtal slutits.

Just nu pratar de opartiska ordförandena med parterna och tanken är att sedan bestämma när ett bud kan lämnas till facken och arbetsgivarna.

I helgen har socialdemokraterna kongress och om medlingarna fortfarande håller på så blir det uppehåll över lördag och söndag. IF Metalls presschef Odd Guteland förklarar att det inte finns något värde i sig för facket att bli klara före kongressen.

Det viktiga är att avtalets innehåll blir bra, säger han.