Är regeringens avsikt att min och grannens familj skall bilda var sitt bolag (vi är ju inte släkt) för att arbeta åt varandra? Vi hämtar grannens barn på dagis så hämtar de våra, vi klipper deras gräsmatta så klipper de vår, vi putsar deras fönster så putsar de våra, vi städar deras garage så städar de vårt, de tvättar och stryker våra gardiner så gör vi sammaledes åt dem.

Sedan fakturerar vi varandra för detta med maximalt 200.000 kronor per år och får vardera en skattelättnad på 100.000 kronor. Är det så regeringen vill att vi skall bete oss? Vi kan involvera fler familjer i detta arbetsbyte om regeringen så önskar. På 1970 talet var en del av oss väldigt duktiga på den typen av arbetsbyten men på den tiden blev många sköntaxerade för oredovisade intäkter. Tiderna förändras onekligen.

Eller har regeringen tänkt införa ett förbud för den som köper barnpassning att utföra barnpassning åt andra så att min familj får ta hand om trädgården hos grannen så tar grannen inomhusjobbet hos oss?

Tänk vad mycket enklare det vore om vi i stället sänkte skatten så att alla kunde sänka sin arbetstid och dela på jobben och få massor med tid över för att städa våra egna hem och umgås och hjälpa varandra för att det är kul i stället för att se varandra som affärsförbindelser.

Jan Lindholm