Argumenten håller inte, anser bland andra Sveriges Läkarförbund om regeringens planer på att arbetsgivarna ska kunna kräva läkarintyg första dagen du är sjuk.

Sjukvården har redan i dag problem med köer och dålig tillgänglighet. Om arbetsgivarna får en laglig rätt att kräva intyg från första dagen ökar trycket på vårdcentralerna, befarar Sveriges Läkarförbund. Patienter med större behov av vård riskerar att trängas undan av förkylda personer som vill ha intyg för att få sin sjuklön.

Finns redan möjlighet
I dag säger lagen att den anställde ska kunna visa upp ett läkarintyg från och med sjunde frånvarodagen. Men det finns redan möjligheter för arbetsgivarna att kräva intyg tidigare än så, påminner läkarnas fackförbund i sitt remissvar på regeringens förslag.

Dels kan arbetsmarknadens parter lösa frågan i kollektivavtal, något som också har skett på många områden. Dels kan arbetsgivaren begära ett föreläggande från Försäkringskassan om att den anställde ska ha intyg. Några ytterligare möjligheter att kontrollera de anställdas sjukfrånvaro behövs inte, tycker läkarna.

Regeringens främsta argument för reformen är att krav på läkarintyg från första dagen kan fånga upp sjuka anställda i ett tidigt skede och göra att rehabilitering kommer igång snabbt. Det argumentet underkänner Läkarförbundet. De flesta sjukskrivna blir friska av sig själva. Och för dem som behöver rehabilitering är inte ett sjukintyg från första dagen det som blottlägger behovet, enligt förbundet.

LO och TCO kritiska
Också LO och TCO avvisar regeringens förslag. Det räcker att arbetsgivaren kan kräva intyg via avtal eller föreläggande från Försäkringskassan, hävdar de i sina remissvar.

I båda dessa fall finns ett mått av rättssäkerhet. Finns ett kollektivavtal, så reglerar det i vilka situationer och på vilka villkor arbetsgivaren kan kräva intyg. Och en anställd som krävs på intyg genom ett föreläggande från Försäkringskassan kan överklaga. Att däremot införa en ensidig rätt för arbetsgivaren att bestämma när och av vem intyg ska krävas bäddar för godtycke och konflikter, befarar både LO och TCO.

”Förslaget innebär en ytterligare förskjutning av maktförhållandena på arbetsplatsen”, enligt TCO, som påminner om att redan karensdagen är ett kraftfullt hinder mot olovlig korttidsfrånvaro. Seriösa analyser av sjuktalen visar dessutom att det inte är de korta sjukfallen som är problemet.

Intyg på karensdag
Regeringens förslag innebär också osäkerhet om vem som ska betala för läkarintygen, skriver LO. Och den anställde får ju ingen sjuklön för den första sjukdagen, som är karensdag. Att kräva att hon på egen bekostnad ska skaffa läkarintyg som bevis på att hon varit sjuk den dag hon själv betalar för är orimligt.

Regeringen planerar att lämna sitt förslag om läkarintyg från första sjukdagen till riksdagen i maj.