Det går knappt en dag utan att tidningarna skriver om folk som begår intrång och övertaganden.

Den fräckaste kapningen måste vara den Timro har gjort i samband med övertagandet av centerns ungdomsförbund. Från att varit ett självständigt förbund med egna åsikter har det blivit en rörelse som saluför svenskt näringslivs filosofi, med Fredric Federley i spetsen som med kraftigt understöd från landets rymdminister Maud Olofsson framför förslag i en rasande takt, vars ändamål är att försämra för landets löntagare.

Nu har Federley aviserat sin avgång vid det stundande årsmötet, förhoppningsvis kan det innebära att någon som inte enbart är ett direkt eko av Timbro väljs.

Kjelle Lundgren