Bland industrifacken är det Pappers som har mest kvar att förhandla om.

– Det är bra att IF Metall och Skogs och trä säger nej till ett dåligt bud, säger Matts Jutterström hos Pappers som därmed får mer tid på sig för sina förhandlingar.

Parterna på området har i stort sett inte kommit överens om någonting.

Förutom LO-plattformen lyfter Pappers fram krav om bland annat att det inte ska råda fredsplikt förrän de lokala parterna kommit överens om löner och arbetstider. Dessutom vill facket ha möjligheter att stoppa underentreprenörer, att de anställda ska ha rätt att styra över en del av sin ledighet samt att avgångsvederlag och arbetsfri uppsägningstid införs för dem som förlorar jobbet.

Matts Jutterström säger att trycket hade blivit stort på Pappers att bli klara med sina förhandlingar om parterna gjort upp under den gångna helgen. Nu är möjligheterna större för Pappers att driva sina frågor och ”komma ifatt” de andra industriförbunden.