Facken i industrin får inte stopp på arbetsgivarnas möjlighet att hyra in personal trots att uppsagda har återanställningsrätt.

– Vi klarade inte den frågan, säger en av fackets förhandlare.

På mötet med LO-förbundens avtalssekreterare i dag, måndag, granskades medlarbuden för industrin med LO:s avtalsplattform som utgångspunkt. Representanter för de andra LO-förbunden frågade också var nationaldagen och utbyggnaden av omställningsförsäkringen tagit vägen.

Svaret är att det åtminstone inte direkt ser ut att bli någon omställningsförsäkring för sjuka. Frågan är hänskjuten till en arbetsgrupp.

Nationaldagsfrågan är löst på teknikavtalet genom att de lokala parterna själva ska avtala. Om de inte kommer överens finns en stupstocksregel som gör att ingen ledig tid ska gå förlorad till följd av att nationaldagen ersatt annandag pingst som helgdag. Teknikavtalet är ändrat om tidsbegränsade anställningar. Det sägs att det nya avtalet kan uppfattas som försämringar, men det är ändå bättre än den förändring av lagen om anställningsskydd som genomförs i sommar.

Här är buden
Buden från de opartiska ordförandena förkastades av facken, men de beskriver ändå positionerna inför de fortsatta medlingsförhandlingarna. Så här ser delar av buden ut:

• Övertidstaket sänks från 200 till 150 timmar per år på teknikavtalet. Den enskilde kan därutöver gå med på ytterligare 50 timmar. För ännu större övertidsuttag krävs lokal överenskommelse med facket.

• Arbetstidskorridoren på teknikavtalet ökar från 24 till 30 minuter per dag, vilket betyder en ökning av arbetsgivarens rätt att variera arbetstiden utan att betala övertidsersättning.

• Avtal ersätter helt lagen när det gäller arbetstiden på teknikavtalet. EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila och 35 timmars veckovila skrivs därför in i avtalet. Det finns utrymme för lokala förändringar för exempelvis skiftarbetare. Arbetsgivare kan dessutom tillfälligtvis korta dygnsvilan, men då kostar det i form av extra betalning.

Treårigt avtal
• Lönekostnadsökningar på 9,2 procent under tre år och löneökningar på 8,6 procent under tre år på industrins avtalsområden.

• För IF Metall är påslagen 3,3 procent, 3,1 procent och 2,2 procent under de tre åren. Av det är 0,7 procent första året och 0,8 procent andra året löneglidningsgaranti.

• Andra avtalsåret finns en individgaranti på 642 kronor och tredje året på 273 kronor.

• Kostnader för pensionen på 0,2 procent per år ingår i de 9,2 procenten. Facket anser inte att pensionsöverenskommelsen kostar något förrän år 2009 och accepterar därför inte alls resonemanget.
 
För tjänstemännen
• Sif och Sveriges Ingenjörer erbjuds lönepåslag under de tre åren med 2,6 procent, 2,3 procent och 2,2 procent. I sitt förslag anger opo att det finns 1,5 procent under de tre åren för lokala påslag. Dessutom finns det ytterligare 0,6 procent under avtalsperioden att diskutera. Detta motsvarar LO-fackens ökade pensionskostnad på 0,2 procent om året.

• Skogs och trä får 3,2 procent, 2.8 procent och 2,6 procent. Hälften ska vara generellt påslag och resten är pottpengar.

• Lägstalönerna i teknikavtalet görs om så att de ökar efter ett, två och fyra års anställning. Opo vill öka lägstalönen vid anställning med 450 kronor, efter ett år med 400 kronor, efter två med 400 ytterligare och efter fyra års anställning med 600 kronor till. Facket vill vända på detta helt. Den stora ökningen ska ske för nyanställda.

• Skogs och trä får ingen extra uppräkning av sina lägstalöner.