Industriförhandlingarnas chefsmedlare Benne Lantz säger att det åtminstone inte kommer något bud i dag, måndag. Även om hans ambition är att avtalen inom industrin sluts denna vecka.

– Det känns som time out på vårt område, säger Karl Olof Stenqvist, förhandlingschef hos arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Han berättar att de ska träffa de opartiska ordförandena i morgon, tisdag, och han gissar att ett bud kan komma på onsdag eller torsdag. Karl Olof Stenqvist tycker att det är angeläget att de som anser att industrin ska vara normerande tar i nu så att de andra avtalsområdena får något att rätta sig efter.

IF Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman kan berätta att bland annat förhandlarna på gruv och stål samt metalls avtalsområden i dag diskuterar med opo. Han säger att det drar ut på tiden eftersom det är så många avtalsområden som är inblandade. Dessutom kräver facket att IF Metalls alla sex avtalsområden ska gå fram samtidigt.

I helgen som kommer blir det inget avtal underskrivet. Då vill IF Metalls förhandlare delta på socialdemokraternas kongress. Sif har dessutom meddelat att tjänstemannafackets representanter inte vill jobba sin tredje helg i sträck.

Därför skjuts ett undertecknade upp till nästa vecka – om inte parterna blir klara senast på fredag.

FAKTA: Helgens bud från opo inom verkstadsindustrin – förkastat av facken
• Övertidstaket sänks från 200 till 150 timmar per år. Den enskilde kan därutöver gå med på ytterligare 50 timmar. För ännu större övertidsuttag krävs lokal överenskommelse med facket.

• Arbetstidskorridoren ökar från 24 till 30 minuter per dag, vilket betyder en ökning av arbetsgivarens rätt att variera arbetstiden utan att betala övertidsersättning.

• Avtal ersätter helt lagen när det gäller arbetstiden. EU-direktivet om 11 timmars dygns vila och 35 timmars veckovila skrivs därför in i avtalet

• Lönekostnadsökningar på 9,2 procent under 3 år och löneökningar på 8,6 procent under tre år.

• Kostnader för pensionen på 0,2 procent per år ingår i de 9,2 procenten. Facket anser inte att pensionsöverenskommelsen kostar något förrän år 2009 och accepterar därför inte alls resonemanget.
 
• Andra avtalsåret finns en individgaranti på 642 kronor och tredje året på 273 kronor.

• Sif och Sveriges Ingenjörer erbjuds lönepåslagen under de tre åren på 2,6 procent, 2,3 procent och 2,2 procent. Till det kommer pengar för löneöversyn under de tre åren. För dem finns inga extra kostnader för pensionerna.

• Lägstalönerna höjs i en trappstege och ökar efter fyra år med 1.400 kronor.