Teknikarbetsgivarna beräknar kostnaderna för det föreslagna treårsavtalet till 9,35 procent och det fick arbetsgivarna, enligt egen utsago, att tveka inför svaret till de opartiska ordförandena,Opo.

– Men det viktigaste i den föreslagna uppgörelsen var den treåriga avtalsperioden. Därför svarade vi ja, säger Teknikföretagens vd, Anders Narvinger  sedan svaret levererats.