En av IF Metalls invändningar mot avtalsförslaget från de opartiska ordförandena rör lägstalönerna.

Enligt fackets bedömning innebär förslaget i praktiken en försämring för nyanställda. I dag motsvarar avtalets lägstalön 69 procent
av genomsnittslönen på teknikavtalet.

Det nu förkastade förslaget leder, enligt facket, till att den lägstalönen motsvarar 67 procent vid avtalsperiodens utgång. Och det är tvärtemot vad facken krävt.

Konstruktionen innebär en trappstegsmodell, där lägstalönen höjs efter ett, två och tre år i teknikavtalet och att det skapas flera olika lägstalöner beroende på erfarenhet.

Sammantaget ger förslaget från de opartiska ordförandena en höjning av den lägsta lönen som krymper under avtalsperioden.

Facken som avvisar lösningen befarar därför att skillnaden mellan den lägsta lönen och genomsnittsförtjänsten därmed växer i stället för krymper.