Sifs nej till lönebudet är ett rungande nej, enligt ordförande Mari-Ann Krantz. Hon pekar på att börsbolagen har fest och delar ut hundratals miljarder kronor till aktieägarna. Den festen är inte Sifs medlemmar bjudna till, konstaterar hon.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven är inne på samma spår.

– Konstigt att inte alla kan se att det går bra i industrin nu. Det är dags för oss att få del av detta.

Förutsätter mer pengar
Han säger att det inte är någon idé att prata om fleråriga avtal med ett sådant här innehåll. Fackens krav är dessutom ettåriga avtal.

För de allra flesta är lägstalönerna fortfarande ett stort problem.

Skogs och träs ordförande Kjell Dahlström säger att ingen förbättring skett av förslaget till lägstalön. IF Metalls Stefan Löfven anser att förslaget om lägstalönesatsning på teknikområdet är ett rejält bekymmer, och på kemiområdet rör det sig om en frysning av lägstalönen.

Finns ljuspunkter
– Vi kan dock se en viss ljusning när det gäller lägstalönen, säger Mari-Ann Krantz och berättar att förslaget innebär att den som varit anställd ett år är garanterad 15.000 kronor från den 1 april nästa år.

Sifs krav är en höjning med 1.400 kronor av lägstalönen på 13.600 kronor.

Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer, säger att avtalsförslaget saknar substans – möjligen skulle det bli något innehåll om det treåriga förslaget gjordes om till ett ettårigt avtal.

Ingenjörerna protesterar
Han tycker dessutom att det är helt fel att de opartiska ordförandena, opo, i sitt förslag vill reglera det lokala utrymmet i det centrala avtalet. För ingenjörernas del är dessutom arbetstidsförkortningen konstigt formulerad. Den ska bara omfatta dem som har rätt till övertidsersättning. 55 procent av förbundet medlemmar har skrivit bort den rätten.

De fyra fackliga företrädarna tycker inte att det är förvånande att arbetsgivarna sa ja till budet. Stefan Löfven undrar om de inte rodnade när de sa att nivåerna är bekymmersamt höga.

Förutom Teknikföretagen har också Skogsindustrierna och Trä- och möbelindustriförbundet, som båda är motpart till Skogs- och träfacket, tackat ja till lönebudet från de opartiska ordförandena.

Ett nytt avtalsbud (slutbud?) planeras till sent på söndagskvällen.

FAKTA: Förslaget från opo inom verkstadsindustrin
• Övertidstaket sänks från 200 till 150 timmar per år. Den enskilde kan därutöver gå med på ytterligare 50 timmar. För ännu större övertidsuttag krävs lokal överenskommelse med facket.

• Arbetstidskorridoren ökar från 24 till 30 minuter per dag, vilket betyder en ökning av arbetsgivarens rätt att variera arbetstiden utan att betala övertidsersättning.

• Avtal ersätter helt lagen när det gäller arbetstiden. EU-direktivet om 11 timmars dygns vila och 35 timmars veckovila skrivs därför in i avtalet

• Lönekostnadsökningar på 9,2 procent under 3 år och löneökningar på 8,6 procent under tre år.

• Kostnader för pensionen på 0,2 procent per år ingår i de 9,2 procenten. Facket anser inte att pensionsöverenskommelsen kostar något förrän år 2009 och accepterar därför inte alls resonemanget.

• Andra avtalsåret finns en individgaranti på 642 kronor och tredje året på 273 kronor.

• Sif och Sveriges Ingenjörer erbjuds lönepåslagen under de tre åren på 2,6 procent, 2,3 procent och 2,2 procent. Till det kommer pengar för löneöversyn under de tre åren. För dem finns inga extra kostnader för pensionerna.

• Lägstalönerna höjs i en trappstege och efter fyra år öka med 1.400 kronor.