Förslaget innebär ett treårigt avtal och det är möjligt att säga upp avtalet efter två år. Det innehåller en sammanlagd kostnadsökning, enligt arbetsgivarna på 9,35 procent.

Av totalkostnaden rör 0,15 procent en tidigare överenskommelse om omställningsförsäkring. Resterande 9,2 procent innehåller alla kostnadsökningar för arbetsgivarna. Det är lönepåslag, höjning av lägstalönerna och pensionsavgifter.

Arbetsgivarna vill inte närmare beskriva hur ökningarna är konstruerade annat än att förslaget är ”framtungt”, vilket innebär att de största lönepåslagen kommer i början av avtalsperioden.

Alla delar ingår
Avtalsförslaget från opo är heltäckande och i det ingår bland annat de skrivningar om arbetstid och utformning av satsning på lägstalöner som parterna kommit överens om tidigare.

Några öppningsklausuler finns inte med i förslaget, men förhandlingschef, Karl Olof Stenqvist säger dock att vissa delar av av talet kommer att vara möjliga att förhandla om lokalt.

Över inflationsmålet
Teknikföretagens jurist Anders Weihe påpekar att kostnadsökningen ligger en (1) procent över Riksbankens inflationsmål.

– Att vi svarat ja innebär också att vi är beredda att fortsätta förhandla, säger Anders Narvinger.

Teknikföretagen var bland de första att svara på hemställan från industriavtalets medlare. Efter dem svarar fackens alla 16 delegationer och övriga arbetsgivarorganisationer. Facken kommer att säga samfällt nej.