Fackets förhandlingsledare Werner Bischoff säger att avtalet är ok och
att påslagen motsvarar en inkomstökning på 4,3 procent i en kommentar
på fackets, IG – BCE:s, hemsida.

Dieter Hundt, som företräder den tyska motsvarigheten till Svenskt
Näringsliv, är inte lika förtjust. Han säger till nyhetsbyrån Reuters
att sådana löneökningar inte är möjliga att ha som riktmärke för andra
branscher.

Avtalet löper på 14 månader och ger alltså 3,6 procent i lönepåslag.
Till det kommer två engångsbelopp. Det är dels 0,7 procent på 13
månadslöner och 70 euro.

De 0,7 procenten kan i lokala förhandlingar
minskas eller sänkas om företagsrådet godkänner det. Parterna är
dessutom överens om att fortsätta en utbildningssatsning.