Timanställda – eller timmisar – är vanliga i vård och omsorg. Trots att anställningarna saknar lagligt stöd.

I lagen om anställningsskydd (las) talas inte om timanställningar och sen fem år tillbaka är det inte heller tillåtet att timanställa enligt kommunala avtal. LO-TCO Rättsskydd vill gärna ha en prövning av anställningsformen i domstol, men hittills har inget fack valt att driva frågan.

Möjligheten att avtala om timanställningar försvann när EU:s förbud mot diskriminering av visstidsanställda infördes i Sverige sommaren 2002, berättar Annica Jansson, ombudsman på Kommunals avtalsenhet. Hon beklagar att många arbetsgivare fortfarande använder såväl begreppet som den lönesättning som fanns i det gamla avtalet. 

– Det vill vi få bort.  

Kärt barn…
I dag heter det formellt timavlönad eller korttidsvikarie när en person hoppar in tillfälligt när någon är borta. Vad det heter kan tyckas göra detsamma eftersom både ”timmisar” och korttidsvikarier ofta sitter vid telefonen och väntar på jobb, dag efter dag. Men Annica Jansson säger att det finns en viktig skillnad.

Vid den gamla timanställningen sattes lön en gång, vid första anställningstillfället. En timavlönad ska få ny lön vid varje arbetstillfälle. Det fungerar inte alltid i praktiken, men det är så det är tänkt. Facket tycker inte att det är fel att ta in folk tillfälligt. Men det blir ett problem när tillfälligt anställda ersätter tillsvidareanställda. Utrymmet för godtycke och diskriminering ökar.

– En del lite klokare arbetsgivare har fasta vikarier eller pooler i stället, säger Annica Jansson.

Kommunal tror att det finns massor av felaktiga anställningar och skulle behöva dammsuga arbetsplatserna för att komma åt problemet. Många som går på timme har sannolikt rätt till fast jobb. I vinterns avtalsrörelse är ett av Kommunals krav att visstidsanställningarna ska bli färre. Det ska räcka att vikariera ett år för en fast tjänst. I dag är gränsen tre år enligt lag.

Ramar och regler
Jenny Levander är jurist på LO-TCO Rättsskydd. Hon vill att timanställningarnas laglighet provas i domstol. Arbetsdomstolen borde få en chans att säga om och i så fall hur länge det är okej att vara timanställd.

– Tyvärr har inget fack än så länge valt att gå till domstol med något fall. Det brukar sluta med förlikning. 

Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt, bekräftar att begreppet timanställning inte är lagligt reglerat. Men han anser att timanställningarna är en anpassning till verkligheten.

– Frågan är komplicerad. Arbetsgivare behöver kunna anställa snabbt och för kortare tid. Och så finns det arbetstagare som vill ha den här typen av anställning.

Att några arbetstagare vill ha tillfälliga jobb köper vi inte som argument, säger Maria Hansson på Kommunals avtalsenhet.

– Du är kanske nöjd, men knappast dina 23 kolleger som hellre vill ha fast jobb.

Domstolsvägen är inte prövad, medger Maria Hansson. Det är inget som Kommunal tagit ställning till.

FAKTA: 84.000 i LO
I den senaste arbetskraftsundersökningen från Statistiska centralbyrån var 84.000 LO-medlemmar deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda i januari, 60.000 kvinnor och 24.000 män. Antalet är 1.000 lägre än ett år tidigare.

Läs också: artikeln "Förlorade jobbet – efter tre år"

Läs också: debattinlägget "Timanställningar existerar inte"