Svenska staten överklagar inte Europadomstolens dom om granskningsarvoden.

De fem oorganiserade byggnadsarbetarna och Sveriges Byggindustrier stämde Sverige inför Europadomstolen om mänskliga rättigheter. I mitten av februari fastslog domstolen att Byggnads redovisningssystem är alltför otydligt. De oorganiserade hade svårt att följa vad deras pengar användes till.

Sverige dömdes för brott mot äganderätten. Staten ska se till att systemet blir mer transparent så att de oorganiserade kan se att deras pengar inte går in i facklig verksamhet utan enbart används för granskning.

Kritikerna av domen anser att det är märkligt att de fem oorganiserade byggnadsarbetarna får skadestånd på 46.000 kronor vardera eftersom de aldrig har betalat något arvode under den tid domstolen tittat på.

Arbetsgivaren LK Mässinteriör drog aldrig 1,5 procent från deras lön under och därmed har inte någon kränkning av deras egendom ägt rum.

Själva huvudprincipen i domen är dock tydlig, anser den svenska regeringen. Därför sker ingen begäran om överprövning eller resning.