IF Metalls ordförande, Stefan Löfven, vill inte närmare kommentera innehållet i budet mer än att det är  treårigt. Det kallas en hemställan och är inte ett slutbud. Parterna ska  anta det, förkasta det eller fortsätta diskutera kring förslaget.

Teknikföretagens förhandlingschef, Karl Olof Stenqvist, säger att det är bra  att det är ett treårigt avtal och att det är heltäckande. Han tycker att det stora problemet är nivåerna på lönepåslag.

Lösning på lägstlöner
Dessutom bekräftar han att det i förslaget finns en konstruktion för höjning av lägstalöner, som är densamma som fack och arbetsgivare pratat om. Den går ut på att en anställd ska ha en viss garanterad löneutveckling och det betyder att det finns en lägsta ingångslön och den höjs stegvis med anställningstiden.

 
Sifs förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt tycker också att de föreslagna löneökningarna ärför låga.

– Möjligen har vi kommit en bit på vägen när det gäller ökningen av de lägsta lönerna, säger han.

Svar i morgon
Under kvällen presenterade de opartiska ordförandena bud på sex av IF Metalls  avtalområden och på två av Skogs- och träs områden. Dessutom fick Sif och Sveriges Ingenjörer fyra avtalsförslag vardera att titta på.

Svaren till  industriavtalets medlare ska lämnas vid olika tider under eftermiddagen i morgon, lördag,  med start klockan 14.30.