Först ut för opo är sex av IF Metalls avtalsområden och två inom Skogs- och träfacket.

De övriga två LO-förbunden som anslutna till industriavtalet, Pappers och Livs, arbetar ännu inte med de opartiska ordförandena.

Parterna inom livsmedelsindustrin gör bedömningen att de kan klara förhandlingarna utan medling. Motsatsen gäller för pappersarbetarnas avtal där parterna fortfarande är oense om mycket.

Klockan 19?
Det är ännu oklart vilken typ av bud som kommer att läggas på de sex metallområdena. Häromdagen reagerade de fackliga organisationer starkt mot den första principskiss som opo la fram, och kvällens bud kommer nu något senare än vad opo ursprungligen tänkte sig.

Chefsmedlaren Benne Lantz vill inte säga något om vare sig typ av bud eller tidpunkter.

Andra säger att budet kommer klockan 19 i kväll, fredag, och svar ska lämnas från parterna klockan 15 på lördagen. En del av förhandlarna tror att det kommer ett begränsat bud i dag och ett slutbud i morgon. Andra tänker sig ett slutbud redan i dag.

De får bud
På IF Metalls område får gruv, kemi, teknik, allokemiska, gemensamma metallavtalet samt stål och metall sina bud i kväll. För Skogs och träs del gäller budet träindustriavtalet och sågverksavtalet.

Principskissen, som opo la fram i början på veckan, behandlade avtalsperiodens längd, uppsägningsmöjligheter, avtalsutrymmets storlek, lägsta löner och pensioner. Opo föreslog att arbetskraftskostnaden ska öka mellan 3 och 3,5 procent första året. Det reagerade IF Metall kraftigt mot och gjorde bedömningen att det rörde sig om löneökningar under 3 procent.

Lika långt
Enligt IF Metall har förhandlingarna kommit lika långt på de sex avtalsområdena. För Skogs och träs del gäller det att lösa frågor om lönenivån, avtalets längd, lägstalöner samt pensionsfrågan.

Opo förespråkade också treårigt avtal med en möjlighet att säga upp det under sista året. Löneökningarna var i förslaget större första året och minskade sedan. Enligt förslaget ska lägstalönerna höjas enligt praxis.

De båda fackens avtalsdelegationer kommer att syna budet i kväll och i morgon förmiddag för att kunna lämna svar på lördagseftermiddagen.

Pappers väntar
Pappers förhandlingar har hamnat i ett slags vänteläge och bland fackets förhandlare finns förhoppningar om att alla bud ska avvisas i helgen så att trycket minskar på dem själva.

Livs har å andra sidan kommit längst i förhandlingarna. Där gör parterna ett uppehåll under helgen och fortsätter sina förhandlingar på måndag kväll.