I Danderyd är 40 procent av invånarna miljonärer och nära 3 procent har mer än tio miljoner kronor. Samtidigt har 22 procent av Sveriges befolkning skulder i stället för tillgångar.

Enligt Statistiska centralbyråns årliga förmögenhetsstatistik har både antalet miljonärer och de personer som har mer än tio miljoner kronor ökat mellan 2004 och 2005. För LO-Tidningen har SCB också tagit fram uppgifter över dem i motsatt situation, de som har större skulder än tillgångar.

Där framgår att nära en fjärdedel av befolkningen inte kan betala av sina skulder även om de säljer allt de äger och har, inklusive sin bostad i de fall de äger den. Alla de fem kommuner med lägst andel miljonärer hamnar i stället högt upp när det gäller andel kraftigt skuldsatta, men allra flest skuldsatta finns i storstadsregioner som Göteborg och Malmö och framför allt i Sundbyberg där 31 procent av befolkningen har skulder som överskrider tillgångarna.

Inte ens var tionde
De rika finns i kommuner som Danderyd, Vellinge och Lomma med en mycket hög andel miljonärer och till och med mångmiljonärer. Där är också andelen skuldsatta som lägst. Allra minst skuldsatta finns i Lomma där bara 9 procent av invånarna har en nettoskuld.

Trots att många har skulder som överskrider 100 procent av det de äger är det ändå fler som står på plus än som på minus, och den genomsnittliga nettoförmögenheten per person i Sverige är 543.000 kronor för män och 398.000 kronor för kvinnor. Samtidigt finns ett klart åldersmönster.

Få under 35 år har någon förmögenhet alls. Därefter ökar förmögenheten med stigande ålder fram till pension. Speciellt tydligt är det hos män, och skillnaden mellan mäns och kvinnors förmögenhet är allt större ju äldre åldersgrupp man studerar.

Boendet präglat av kön
Betydligt fler män än kvinnor äger sin bostad, vilket är en av förklaringarna till den stora könsskillnaden. Överlag är det just småhus och bostadsrätter som står för den allra största delen av svenskarnas förmögenhet, förutom hos Danderydsborna som har den största delen av förmögenheten i börsnoterade aktier.

Kvinnor äger något mer i räntefonder än män, medan män äger mer i aktiefonder och aktier. Cirka 0,2 procent av befolkningen, 21.000 personer, ägde mer än tio miljoner kronor 2005. Män har större skulder än kvinnor, till stor del beroende på att de har högre bostadslån, medan kvinnor har större studieskulder än män. De som är födda i Sverige har betydligt större förmögenhet än de som är födda utomlands. Kvinnor som är födda i övriga Norden och EU har dock större förmögenhet än män från dessa länder.

De i sin tur har en större förmögenhet än personer som är födda utanför Norden och EU. Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar. som är miljonärer.’

FAKTA: Här finns miljonärer…

Kommun Andel miljonärer
Danderyd 41%
Täby 35%
Lidingö 33%
Vellinge 33%
Lomma 31%


… men inte här

Kommun Andel miljonärer
Ljusnarsberg 6%
Gällivare 6%
Munkfors 6%
Hofors 5%
Jokkmokk 5%

FAKTA: Här finns skuldsatta…

Kommun Andel med större skulder än tillgångar
Sundbyberg 31%
Göteborg 28%
Malmö 27%
Landskrona 26%
Örebro 26%


… men inte här

Kommun Andel med större skulder än tillgångar
Vallentuna 14%
Vellinge 12%
Danderyd 11%
Täby 10%
Lomma 9%

Ladda ner: hela listan på SCB:s statistik över var de skuldsatta respektive miljonärerna bor