Nu har avtalsförhandlingarna inom handeln börjat på allvar. I dag, torsdag, kom ett siffersatt bud från Svensk Handel.

Arbetsgivarnas lönebud till den anställda i detaljhandeln är 6,6 procent mer på tre år.

Första året föreslår arbetsgivarna ett lönepåslag på motsvarande 2,02 kronor i timmen. Andra och tredje året blir höjningen 2,16 samt 2,32 kronor i timmen.

Lokal fördelning
Vidare föreslår Svensk Handel en höjning av de lägsta lönerna med 75 öre per timme.

Arbetsgivarorganisationen vill att löneutrymmet ska fördelas lokalt på företagsnivå.

– På det sättet blir det kompetens, erfarenhet och arbetsresultat som bidrar till höjda löner. Detta medverkar positivt till att höja statusen inom handelsyrket, kommenterar Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Fackets krav
Fackförbundet Handels vill ha ett ettårigt avtal som ger en löneökning för heltidsanställda med 955 kronor i månaden.

Arbetsgivarnas bud motsvarar en årlig lönehöjning på cirka 330 till 350 kronor i månaden.

– Det är alldeles för lågt. Men det bästa jag kan säga om det är att nu har vi i alla fall fått pengar på bordet och kan fortsätta förhandla, säger Lars-Anders Häggström, ordförande för Handels.

För partihandeln bjuder arbetsgivarna en löneökning på motsvarande 5,4 procent.

Cirka 100.000 personer jobbar i parti- och detaljhandeln och deras avtal löper ut den 31 mars.