Artikeln publicerades ursprungligen 17 december 2004.

Ett knappt 20-tal ombudsmän och förtroendevalda som varit verksamma de senaste tio åren ska betala tillbaka drygt 200.000 kronor. De har alla varit indragna i skandalen vid Metalls avdelning i Trollhättan.

De 370.000 kronor som Metalls revisorer hittat under de senaste tio åren som inte ansetts höra ihop med det fackliga uppdraget
har krympt till drygt 200.000 kronor efter en granskning på individnivå. Den förre kassören och personalchefen Tommy Larsson ska betala tillbaka 65.000 kronor. I den summan ingår också räkningar han attesterat som det inte går att hitta något underlag för. Även om också andra varit inblandade så blir han som attestant ensam ansvarig, något Tommy Larsson har invändningar mot. Han har valt att vänta ut den rättsliga processen innan han betalar tillbaka några pengar.

Åklagaren har inlett en förundersökning för att klargöra om Tommy Larsson, ytterligare en ombudsman samt fyra förtroendevalda kan åtalas för trolöshet mot huvudman. Drygt 135.000 kronor fördelas på ett 20-tal personer. Många har redan betalat tillbaka pengar de krävts på. Men andra häftar fortfarande i skuld, enligt Anders Ferbe, Metalls informationschef.

Inte lämpliga
Det är arbetsutskottet i Metalls avdelning 112 i Trollhättan som står för merparten av brotten mot reglerna för representation. Förre ordföranden, vice ordföranden och tre revisorer i den gamla styrelsen har överskridit reglerna på ett sätt som gör att Metall inte rekommenderar att de nomineras till förtroendeuppdrag i en ny styrelse, uppger Anders Ferbe.

– De tillhör det gäng som bevistat ett antal knepiga klubbar utomlands, säger han.

I det gänget ingår också de fyra ombudsmän som varslats om uppsägning. Den förra styrelsens sex ordinarie ledamöter samt fyra
suppleanter kan väljas om, enligt den interna utredning som presenterades i onsdags för avdelningens representantskap. Fem
ombudsmän har tidigare frikänts och kan gå tillbaka till arbetet på avdelningen i Trollhättan.

Oklara skulder
I de diskussioner som Metalls revisorer haft med de inblandade har flera haft invändningar mot att betala tillbaka pengar som
inte helt kan beläggas. Revisiorerna har då valt att i vissa fall reducera summan.

– Ibland har det funnits logiska förklaringar och stor osäkerhet. Då väljer vi att hellre fria än fälla eftersom det ibland är svårt att belägga småsummor som går tio år tillbaka, säger Anders Ferbe.

Spekulationerna om att Metall ger vissa rabatter är överdrivna och direkt felaktiga, anser han.