Kulturen utgör en omistlig del i ett demokratiskt samhälle. För oss fackliga har den dessutom värdefulla egenskaper. Musik, teater, böcker, samt bildkonst har ända sedan arbetarrörelsens början varit ett effektivt vapen, i vår kamp att nå ut med ett nödvändigt budskap. När kunskap kombineras med känslor blir argumenten extra slagkraftiga.

Publiknätet Skådebanans slogan ”kultur är friskvård för själen” har vetenskapligt stöd. Forskning har entydigt visat att man lever längre, mår bättre, har roligare, presterar mer och blir rehabiliterad snabbare om man är kulturellt aktiv. Detta borde varje arbetsgivare ta fasta på.

I stället är det jag som förverkligat detta synsätt. Som ”Kultur-Mats” har jag i regi av Seko fått ett stort genombrott. På drygt två år har över tusen personer, ofta på arbetstid, kommit i kontakt med skönlitteratur, teater och musik. Vi har haft ett oerhört generöst samarbete med både Folkteatern och Stadsteatern. Fora för dessa annorlunda inslag har varit arbetsplatsträffar, möten, utbildningar och ungdomsträffar. Ni kan också bjuda in författare, skapa ett arbetsplatsbibliotek, gå med i Skådebanan, bilda en dramagrupp, och tänk på vilken succé Seko-kören har blivit.

Att få vara en förmedlare och organisatör av kultur är en tacksam syssla. Ofta lyckas jag agera både glädjespridare och upplysare när jag kommer med något som folk inte visste att de kunde få, eller kanske inte ens visste att de ville ha. Det behövs fler entusiaster i Seko som i dessa tider flyttar fram sina positioner genom att använda sig av konsten.

Mats Hallberg
Adj. kulturansvarig i Seko Göteborg