Det har en längre tid hörts allt högre röster ifrån borgerligheten när det gäller spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Dessa högerideologer från Svenskt Näringslivs tankesmedjor, ungdomsförbund, ledarsidor och till och med vissa partiordföranden hävdar bestämt att svenska arbetsgivare och företagare är underlägsna det stora och bestialiska facket här i Sverige. Man hävdar i debatten att svensk fackföreningsrörelse beter sig som en maffia och borde sålunda skämmas.

Innan borgerligheten fortsätter med sitt antifackliga artilleri kan de väl ta reda på hur det fungerar på svensk arbetsmarknad, och vad det finns för alternativ till kollektivavtal. Eller är det så att de redan vet vad alternativen till kollektivavtal är och att de gärna vill se en sådan ordning på den svenska arbetsmarknaden där löner och anställningsvillkor sker med arbetsgivarens goda vilja, utan vare sig kollektivavtal eller lagstiftning.

Kräver inga argument
Problemen som uppstår med att ha en arbetsmarknad som endast bygger på principerna om utbud och efterfrågan behöver man knappt argumentera för då historien talar sitt tydliga språk. Men man kan ju för enkelhetens skull fråga sig hur förhandlingsstyrkan förhåller sig hos individer som är eller precis har blivit arbetslösa och fått sin ersättning sänkt av alliansen.

Den senaste tidens attacker mot fackföreningsrörelsen och media- drevet som dragits igång med anledning av att några företag vägrat att teckna kollektivavtal, verkar vara regisserat av ideologiska krafter som vill ha en ordning som vi lämnade i Sverige när avtalen i Saltsjöbaden skrevs på 1938.

Bistra tider
Tiden innan dessa avtal kantades av mängder av konflikter på arbetsmarknaden och oroligheter som ledde till fattigdom och misär. Man kan ju faktiskt börja fundera över vad som är andemeningen när borgerliga riksdagsledamöter och partiordföranden tillsammans med Svenskt Näringslivs toppchefer och chefsideologer går ut och aktivt tar ställning i en arbetsmarknadskonflikt som handlar om kollektivavtalens legitimitet.

Borgerligheten tillsammans med Svenskt Näringsliv vill genom ett försvagande av kollektivavtalen och facket pressa ner lönerna så att vinsterna för aktieägarna och direktörerna ökar. Men det är ändå rätt komiskt hur en organisation som säger sig värna om den smala staten, nu helt plötsligt känner en stor tillförsikt till statsapparaturen.

Hans Andersson
Medlem i Elektrikerförbundet, Nässjö