Europadomstolen har utgått från att de fem oorganiserade byggnadsarbetarna har drabbats av en egendomskränkning och blivit berövade pengar. Inom några dagar kommer besked om huruvida staten ska överklaga.

– Om det inte skett något berövande av egendom är det frågan om målet skulle ha tagits upp över huvudtaget. Frågan är om något fel begåtts. Analysen av domen är klar om några dagar och då kan det också stå klart om staten överklagar eller begär resning, säger Carl Henrik Ehrencrona, UD:s rättschef och Sveriges företrädare i Europadomstolen.

I media och även i Europadomstolen har getts en bild av att de fem oorganiserade byggnadsarbetarna blivit berövade egendom genom att deras arbetsgivare gjort löneavdrag på 1,5 procent av lönen. Pengarna ska sedan ha skickats till Byggnads som ersättning för deras granskning av löner som sker i enlighet med ett kollektivavtal.

Inga avgifter har betalts
I Byggettans underlag har de fem oorganiserade inte funnits med och därmed har inte heller någon avgift tagits ut, enligt Kjell Lindström, ombudsman som granskat samtliga underlag från år 1991. LK Mässinteriör, som de fem oorganiserade var anställda av har bekräftat att något löneavdrag aldrig gjorts för de fem eftersom de inte ville det. Det framgick också av domen i Arbetsdomstolen år 2001. Byggnads vann den domen men Sveriges Byggindustrier förde frågan till Europadomstolen.

I Europadomstolen är det fem enskilda oorganiserade byggnadsarbetare som ställt staten inför rätta medan parterna hamnat på ”åskådarläktaren”. Frågan i Europadomstolen är om den enskildes rätt har blivit kränkt och om det skett något överförande av egendom (lön i det här fallet).

Flera faktafel
– Äganderätten är så formulerad att rätten till egendom är skyddad. Man kan inte ta ifrån någon rätten att förfoga över egendom annat än med stöd av lag. Men om inte någon överföring av egendom har skett då blir det lite konstigt, säger Carl Henrik Ehrencrona.

Domen från Europadomstolen håller låg kvalité och innehåller flera faktafel och är oerhört anmärkningsvärd ur rättssäkerhetssynpunkt, anser Peter Kindblom, Byggnads juridiska ombud när frågan behandlades i Arbetsdomstolen.

Han har försett regeringen med underlag men anser att något har gått fel på vägen från den ena domstolen till Europadomstolen.

Uppseendeväckande
– I Arbetsdomstolen var domen inte förknippad med skadestånd. Så plötsligt har det blivit skadestånd för att de fem oorganiserade har utsatts för en kräkning för att de betalat granskningsarvoden, något de inte gjort, säger Peter Kindblom.

Europadomstolen borde ägna sig åt principiella frågor där sakförhållandena är klara. Det skulle vara oerhört uppseendeväckande om en svensk dom innehöll så mycket faktafel som den här gör, anser Peter Kindblom.