DO driver fler rättsprocesser än någonsin, men antalet fall av diskriminering i arbetslivet minskar.

Vid årsskiftet hade ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 23 pågående rättsprocesser, vilket är nytt rekord i ombudsmannens historia. Under 2006 lämnade DO in åtta nya stämningsansökningar till domstol, men bara ett gällde diskriminering i arbetslivet. Det är en klar minskning i jämförelse med tidigare år.

– En möjlig förklaring är att facket i större utsträckning än tidigare företräder sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Vi kan också se att av de arbetslivsärenden som utretts, har drygt en fjärdedel lett till positiv utgång för anmälaren, säger Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering, i en kommentar.

Trots det goda resultatet i de enskilda ärendena tycker hon att facket kan göra mer för att förebygga och förhindra diskriminering.

– För att fackförbunden fullt ut ska ta sitt ansvar för medlemmarnas lika rättigheter och möjligheter krävs det mer åtgärder, säger hon.
För att minska diskrimineringen i arbetslivet ytterligare driver DO ett utvecklingsprojekt som ska fram metoder för hur arbetsmarknadens parter ska förebygga diskriminering lokalt ute på företagen.

Även anmälningarna om diskriminering i restaurangbranschen minskar hos DO, däremot har antalet anmälningar av bostadsdiskriminering ökat de senaste åren.