Handels vill stoppa möjligheten för företag att vara medlemmar i Svensk Handel utan att teckna kollektivavtal.
– Det skulle underlätta för oss, säger Handels Tommy Tillgren.

Som LO-Tidningen tidigare skrivit saknar omkring 3.000 företag i Svenskt Näringsliv kollektivavtal. Av dessa återfinns huvuddelen hos Svensk Handel. En klausul hos fyra av Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer säger att avtalet kopplas på hos nya medlemsföretag först om facket begär det och har medlemmar på arbetsplatsen.

Hos övriga sker en automatisk påkoppling av passande riksavtal, enligt skrivelser i medbestämmandelagens paragraf 26. I årets avtalsrörelse driver Handelsanställdas förbund att denna specialöverenskommelse tas bort.

– Huvudskälet är att vi skulle få en som vi bedömer det rakare kommunikation, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande och den som leder förbundets avtalsförhandlingar.

Förenklar pappersarbetet
Han anser att det vore bra om arbetsgivarorganisationens alla medlemsföretag tillämpar kollektivavtal eftersom avtalen en viktig fråga för Handels. Det skulle också ta bort en hel del administrativt jobb när det gäller registreringen av varje förestags avtal, säger han.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg tror dock att antalet kollektivavtal skulle minska om facket fick igenom sina krav. Han är nöjd med nuvarande konstruktion som har en lång historia och han påpekar att antalet kollektivavtal stadigt ökar. Bakgrunden, enligt honom, är att Svensk Handel är en sammanslagning av flera olika föreningar: Grossistförbundet, Handelsarbetsgivarna och Köpmannaförbundet, där många företag saknade kollektivavtal.

Utan den speciella inkopplings-klausulen skulle många företag välja att lämna Svensk Handel. Tommy Tillgren säger att han har en viss förståelse för resonemanget, men att andra skäl väger över. Dag Klackenberg vill inte se en utveckling mot en särskild branschförening. Alternativet med ett serviceavtal, för företag som väljer att stå utanför organisationen men ändå vill köpa tjänster, lockar inte heller.

Alla inget mål
Det är bättre att företag kan vara med i Svensk Handel utan kollektivavtal, anser han. Svensk Handel har inte, som det stod i förra veckans LO-Tidningen, kollektivavtal på alla arbetsplatser som mål. Om ett företag har villkor som är i paritet med, eller bättre än kollektivavtalet, så finns det ingen anledning för Svensk Handel att försöka få till stånd ett kollektivavtal.

Övertalningskrutet lägger arbetsgivarorganisationen i stället på de företags representanter som anser att avtalsenliga villkor skulle bli för dyrt, eftersom en sådan ståndpunkt hotar konkurrensneutraliteten.

FAKTA: Förhandling pågår
Handels anser att arbetsgivarens bud är de ”sämsta någonsin” och tror att förhandlingarna kommer att pågå  minst mars ut, då avtalet löper ut.
• Största tvistefrågorna är arbetsgivarsidans krav på senarelagd beräknings-grund för ob-ersättning samt individuell och prestationsbaserad lön, dessutom fackets krav på rätt till heltid inom detaljhandeln och fler tillsvidareanställningar inom partihandeln.

Läs också: nyhetsartikeln "SN-medlemskap utan motkrav"