ALLMÄN PENSION. Du kan tjäna in pension utan att jobba. Här är reglerna.

Om du gjorde värnplikt 2005 så får du tillgodoräkna dig 50 procent av den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten det året, räknat per tjänstgöringsdag. Det blir 280 kronor för varje dags tjänstgöring. Grundvillkoret är att du gjort lumpen minst 120 dagar i följd. Exempel: Du gjorde värnplikt 200 dagar 2005. På det tjänade du in lika mycket pension som om du hade haft 56.000 kronor i lön från ett arbete.

För studerande är villkoren snålare. 138 procent av bidragsdelen i studiemedlen är pensionsgrundande. Med fullt studiebidrag under ett år blir effekten den samma som om du hade haft 32.800 kronor i lön under året. Har du barn fylls ditt pensionskonto också på de första fyra åren. Hur mycket – det beräknas på tre olika sätt. Försäkringskassan väljer det alternativ som är gynnsammast för dig.

1. Din inkomst räknas upp till samma inkomst du hade året innan barnet föddes. Exempel: Du tjänade 250.000 kronor 2004. År 2005 var du hemma med barn och tjänade ingenting. Då får du pensionsrätt för 250.000 kronor även 2005.

2. Försäkringskassan tillgodoräknar dig 75 procent av en genomsnittlig pensionsgrundande inkomst. Det här alternativet är lönsamt om du hade låg inkomst innan du fick barn.

3. Om du tjänar lika mycket eller mer under de fyra barnåren än innan barnet föddes görs ändå ett tillägg till din inkomst. För 2005 innebär det att ditt pensionskonto fylls på med högst 8 010 kronor.

Du får pensionsrätt för barn oavsett om du är hemma med barnet eller arbetar. Är ni två som tar hand om barnet går pensionsrätten till den av er som har den lägsta inkomsten. Bara ett barn i taget ger pension – att man har två barn under fyra år ger inte dubbel effekt.

Läs också: fler artiklar ur LO-Tidningens pensionsskola

Räkna ut din pension: på en webbplats där staten och pensionsbolagen samarbetar

Allmän pension:
Läs också mer: på Försäkringskassans hemsida
Läs också mer: på PPM:s hemsida

Avtalspension:
Läs också mer: på Foras hemsida
Läs också mer: på webbplatsen Pensionsvalet
Läs också mer: på Statens pensionsverks hemsida
Läs också mer: på Electums hemsida
Läs också mer: på Collectums hemsida
Läs också mer: på AMF Pensions hemsida
Läs också mer: på Folos hemsida
Läs också mer: på KPA:s hemsida
Läs också mer: på Alecas hemsida