ALLMÄN PENSION. För dig som är ung kan premiepensionen bli en stor del av din framtida pension. Men se upp för höga avgifter när du väljer fonder!

En mindre del av de avgifter som betalas in till din allmänna pension, två och en halv procentenhet, går till premiepensionen. Pengarna förvaltas i värdepappersfonder. Avgiften kan verka liten, och för äldre som snart ska gå i pension blir premiepensionen bara några hundralappar i månaden. Men för en 30-åring som tjänar 25.000 kronor i månaden kan premiepensionen bli 4.000 kronor i månaden, enligt pensionsbolaget AMF Pensions beräkning.

– Stora pengar står alltså på spel. Därför bör unga sätta sig in i hur premiepensionen fungerar, hävdar Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension.

Det vanligaste rådet till unga brukar vara att placera hela eller nästan hela premiepensionen i aktiefonder. Aktiekurser går upp och ner, men på lång sikt har aktier brukat ge högre avkastning än säkert räntesparande. Anna Allerstrand anser att det här rådet står sig.

Uteblivna pengar
– Att välja räntefonder, som ger en liten men säker avkastning, är i själva verket också att ta en risk. Risken består i att du går miste om stora belopp i avkastning.

Antag att 30-åringen i exemplet ovan i stället för aktiefonder (som i snitt förmodas ge sex procents avkastning per år) väljer räntefonder, som ger tre procent årligen. Då blir premiepensionen inte 4 000 kronor i månade, utan 1.900 kronor. ”Sejfa inte”, blir Anna Allerstrands råd till de unga.

– Men man måste fundera över hurdan man är, tillägger Anna Allerstrand. Står du ut med att aktiefonderna går ner ibland?
– Och det är inte bra att välja aktiefonder med hög risk om man vet med sig att man aldrig kommer att gå in och ändra sitt sparande mer.

En statlig myndighet, Premiepensionsmyndigheten, hanterar premiepensionerna och ser till att du kan välja hur din pension ska sparas.  På myndighetens hemsida, www.ppm.nu, finns information om de cirka 700 fonder du får välja bland. Där finns också ett verktyg, lotsen, som hjälper dig att resonera dig fram till hur stor risk du ska ta.

Inte förutbestämt
– Lotsen är bra. Den går att använda också när du ska välja placering för din avtalspension, påpekar Anna Allerstrand.

Ingen kan på förhand veta vilka fonder som kommer att ge bäst avkastning. Däremot går det att säga bestämt att den avgift som fondförvaltarna tar ut spelar stor roll. När du jämför fonder inom en och samma kategori, till exempel fonder med svenska aktier, ska du ta den som har lägst avgift.

Redan en skillnad i avgiftsnivå på 0,5 procent betyder att en arbetare med 25.000 kronor i månadslön kan förlora omkring 150.000 kronor sammanlagt i premiepension och avtalspension under sin livstid.

– Köper du bil har du skäl att tro att en bil som är dyrare också är bättre, säger Anna Allerstrand. Men när du väljer fonder finns inte det sambandet.

Läs också: fler artiklar ur LO-Tidningens pensionsskola

Räkna ut din pension: på en webbplats där staten och pensionsbolagen samarbetar

Allmän pension:
Läs också mer: på Försäkringskassans hemsida
Läs också mer: på PPM:s hemsida

Avtalspension:
Läs också mer: på Foras hemsida
Läs också mer: på webbplatsen Pensionsvalet
Läs också mer: på Statens pensionsverks hemsida
Läs också mer: på Electums hemsida
Läs också mer: på Collectums hemsida
Läs också mer: på AMF Pensions hemsida
Läs också mer: på Folos hemsida
Läs också mer: på KPA:s hemsida
Läs också mer: på Alecas hemsida