Sex statliga bolag kommer att få nya ägare inom en snar en framtid. I dag, fredag, lämnade regeringen sin proposition om utförsäljning av Vasakronan, SBAB och Vin & Sprit. Regeringen har redan fått klartecken att sälja statens aktier i Nordea, Telia Sonera och OMX.

– Dessa sex företag verkar i dag på marknader som är helt kommersiella och präglas av fungerande konkurrens. Regeringen ser därför inte något skäl för att staten ska fortsätta att äga dem, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i en kommentar.

Anledningen till utförsäljningen är, enligt Mats Odell, att förtydliga rollfördelningen mellan det privata och det offentliga. Tanken är också att minskat statligt ägande ska stimulera de privata företagen och på så sätt öka sysselsättningen. På regeringens nyöppnade webbplats för försäljningen av statliga bolag liknar han staten vid en domare i en fotbollsmatch. Domaren ska se till att spelreglerna följs men inte delta i själva matchen och spela själv.

– Staten behöver ge privata företag goda förutsättningar att konkurrera på lika villkor utan att samtidigt driva egna konkurrerande företag, säger han.

När försäljningen blir av och i vilken ordning bolagen ska säljas vill regeringen inte kommentera. Värdet för bolagen beräknas ligga runt 250 miljarder kronor eller 28.000 kronor per svensk. Pengarna från försäljningen ska användas till att betala av på statsskulden.