Vi vill förklara vad det innebär att ha ett svenskt kollektivavtal.

Avtalet reglerar band annat:
• Att företaget tecknar försäkringar, så att det inte händer som vid Svinesundsbronbygget, där en polsk arbetare föll ner och dog och familjen inte fick någon ersättning.
• Att företagen följer de arbetsmiljöföreskrifter som finns.
• Att arbetarna har en lön som följer det avtal de arbetar på.
• Att regler kring semester, semesterlön, övertidsersättning med mera följs.
• Att företag som går under samma avtal skall vara konkurrensneutrala. Det företag verksamma i Sverige skall konkurrera med är arbetsmetoder, material och organisation. Inte på arbetskraftskostnad eller bristande arbetsmiljö!

Vi kan tillägga och säga att vi varit ute på arbetsplatser där det inte fanns några som helst skydd och där det arbetas från brisfälliga ställningar, stegar och där arbetarna bor inne på byggarbetsplatsen. Vilka arbetsgivare kan konkurrera med det? Det byggs villor för flera miljoner i områden där det ofta står två lyxbilar på gården. Och där husägarna har ställt in sängar i sina garage och hyr ut sängplatser till arbetskraft som betalas med 30–50 kronor i timmen.

Vilka arbetsgivare kan konkurrera med det?
Rätten att vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal är inskriven i Sveriges grundlag. Sveriges regering har också ställt sig bakom att det är svenska kollektivavtal som skall gälla i Sverige. I tjänstedirektivet står det att i Sverige skall svenska lagar och avtal gälla. Byggarbetsgivarna säger detsamma.

Sedan vill vi fråga de företag som säger att de betalar bättre än kollektivavtalet, varför skriver ni då inte på ett avtal? Det kostar ju inget! Det kan hända i Bollebygd. Undertecknad Ronny Karlsson är invald som ersättare i fullmäktige i Bollebygds kommun för socialdemokraterna.

Skilda frågor
Torsdagen den 8 februari behandlades en motion om att  implementera i kommunens upphandlingsreglemente, att företagen som erhåller kommunala entreprenader skall ha kollektivavtal eller åtminstone kollektivavtalsliknande villkor. Förslaget från kommunstyrelsen var att invänta det så kallade Vaxholmsmålet. Men det som numera kallas Lavalmålet, har inget med denna motion att göra!

Frågeställningarna som aktualiseras i detta mål i EG-domstolen handlar om fackens rätt att vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal och därmed inte frågan kring kommunala upphandlingar. Skrämmande är att ledningen i kommunen inte vet vad ett kollektivavtal är, och att de förefaller totalt ointresserade av frågan. Vidare fanns ett likgiltighet i debatten för löntagarnas organisationer.

Av Sveriges arbetande befolkning, är cirka 82 procent fackligt organiserade. Kom ihåg att facken består av dess medlemmar och att facken största och viktigaste uppgift är att se till att det finns rättvisa villkor på alla arbetsplatser!  Avslutningsvis vill vi upplysa om att det finns kommunala bolag i Borås, som har med avtalskravet i sin upphandling.

Ronny Karlsson
Olsfors

Jonny Svensson
Bollebygd